نویسنده = رشادتی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 2
1. حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 3-19

محمد مهدی رشادتی


2. مشروعیت حکومت و مبانی آن از نظر اسلام و غرب

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-27

محمد مهدی رشادتی