نویسنده = طباطبایی، سید علی
تعداد مقالات: 2
1. فضائل خاتم الانبیاء (ص) در مناقب منسوب به محیی الدین عربی

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1385، صفحه 5-31

سید علی طباطبایی


2. تجلّی‌ اعظم‌: یامقام روحانیّتی خاتم‌ الانبیاء(ص)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1385، صفحه 7-34

سید علی طباطبایی