نویسنده = ملا محمّد علی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اهمّیّت، اهداف و مبانی جهاد دفاعی از منظر فقه امامیّه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1385، صفحه 67-88

امیر ملا محمّد علی