نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بُعد انسان‌شناختی رئالیسم انتقادی از ساحت اجتماعی دین و نقد آن

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-54

منیره بصیرتی؛ حمید پارسانیا