نویسنده = حجت، مینو
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای معنایافتن زندگی به شیوه مد نظر علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

مسعود میرزایی فیروزی؛ مینو حجت؛ زهرا (میترا) پورسینا