نویسنده = مرادخانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. قضا و قدر و سرنوشت انسان از منظر ابن سینا و فخر رازی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 215-230

سیدعقیل میرفتاحی؛ علی مرادخانی؛ رضا اکبری