نویسنده = امام، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئله روح در شبیه سازی انسان

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-116

سمانه اسفندانی؛ محمد رضا امام؛ حنانه نصرت خوارزمی