نویسنده = صیادی، مصیب
تعداد مقالات: 1
1. حقوق ‌سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-219

محمدتقی آقایی؛ احمد عابدی آرانی؛ مصیب صیادی