نویسنده = محمدی وکیل، مینا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به چگونگی استحاله مفهوم خدا ‌ـ انسان از اسطوره‌های یونان تا اومانیسم غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی