نویسنده = صادقی، هادی
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران در خودگروی اخلاقی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-142

محمدامین خوانساری؛ هادی صادقی


2. بررسی مفهوم خودشناسی در دیدگاه امام علی(ع)

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-47

محمدعلی مشایخی پور؛ احد فرامرز قراملکی؛ هادی صادقی