نویسنده = شیراوند، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تکنولوژی و اخلاق فناوری در پرتو تبیین عناصر حوزه انسان‌شناسی دینی

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 225-250

محسن شیراوند؛ سید امین عظیمی


2. بررسی اخلاق زیست محیطی با پردازش نظریه گایا و قاعده فلسفی بسیط الحقیقه

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-95

محمد بیدهندی؛ محسن شیراوند