نویسنده = بیدهندی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اخلاق زیست محیطی با پردازش نظریه گایا و قاعده فلسفی بسیط الحقیقه

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-95

محمد بیدهندی؛ محسن شیراوند