نویسنده = دیباجی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مسئله تجرد نفس از دیدگاه سید مرتضی و علامه حلی

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-116

سید محمدعلی دیباجی؛ سعید پاشائی