نویسنده = سعیدی مهر، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مبانی الهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

طاهره صالحی؛ محمد سعیدی مهر


2. ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50

حامده خادم جهرمی؛ محمد سعیدی مهر