نویسنده = بهزاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش انسان در هندسه آخرالزمانی یهود با تأکید بر عرفان یهودی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-184

محمد بهزاد؛ احمد عزیزخانی