نویسنده = ایمانی فر، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. اکتساب زبان از دیدگاه قرآن و روان شناسی

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-107

حمیدرضا ایمانی فر؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ محمدسعید فیاض؛ فرهاد شقاقی


2. بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-175

حمیدرضا ایمانی فر؛ جمیله فاطمی؛ فاطمه امینی