نویسنده = عباسیان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی مبانی فکری و شاخصه های فمینیسم اسلامی

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 207-228

ابوالحسن حسین زاده؛ حسین عباسیان