نویسنده = طباطبایی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین در بررسی ماهیت ایمان با نگاه به ساحات وجودی نفس

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-124

مهدی ذاکری؛ سیدمرتضی طباطبایی