نویسنده = پروانه، محمود
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نظریه حرکت جوهری بر نفس‌شناسی ملاصدرا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-147

صغری یکه زارع؛ محمدصادق کاملان؛ محمود پروانه


3. دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 215-245

محمود پروانه