نویسنده = فاطمی، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-175

حمیدرضا ایمانی فر؛ جمیله فاطمی؛ فاطمه امینی