نویسنده = فتحعلی خانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بنیاد انسان شناختی اخلاق در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-82

محمد فتحعلی خانی