نویسنده = آدمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. منطق ساختاری مفهوم آزادی عقیده در نظام اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-26

علی آدمی؛ عبدالله حاجی زاده