نویسنده = سادات زیارتی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش حرکت جوهری در تحول وجودی انسان

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-132

مهدی نجفی افرا؛ مریم سادات زیارتی