نویسنده = محسنی، محمد سالم
تعداد مقالات: 1
1. رابطه حقوق بشر و انسان‌شناسی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-157

محمد حسین طالبی؛ محمد سالم محسنی