نویسنده = نجف زاده، شهین
تعداد مقالات: 1
1. محبت میان خدا و انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-164

مرتضی شجاری؛ شهین نجف زاده