نویسنده = زارع، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-134

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع