نویسنده = جمالی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اراده در شکل گیری معرفت از منظر صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-27

رضا برنجکار؛ مصطفی جمالی