نویسنده = غفاری، ابوالحسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل نتایج اخلاقی تمثیل غار در اندیشه افلاطون

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-142

ابوالحسن غفاری


2. تحلیل تطبیقی رابطه نفس و بدن در فلسفه دکارتیان و ملاصدرا

دوره 7، شماره 23، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-120

ابوالحسن غفاری