نویسنده = عمادی اندانی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مبانی اخلاقی عهد عتیق با توجه به آموزه معاد

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-166

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم