نویسنده = کریم زاده سرچشمه، رحمت الله
تعداد مقالات: 1
1. این‌همانی شخصیت انسان از نظر سهروردی و ملاصدرا

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-43

رحمت الله کریم زاده سرچشمه؛ محمداسحاق عارفی