نویسنده = اسکندری وفایی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تأویل سهروردی از حقیقت حب در قرآن

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-49

نرگس اسکندری وفایی؛ سحر کاوندی؛ طاهره کمالی زاده