نویسنده = ابراهیمی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. انسان کامل با تأکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-71

عباس بخشنده بالی؛ حسن ابراهیمی؛ زهرا مصطفوی؛ قاسمعلی کوچنانی