نویسنده = شکری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل «جسمانیت نفس» از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-115

محمود شکری؛ یارعلی کرد فیروزجایی