نویسنده = نجفی، زین العابدین
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-170

زین العابدین نجفی


2. اعمال نامتعارف در عزاداری اهل بیت(ع) از منظر فقه امامیه

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-29

زین العابدین نجفی