نویسنده = علیرضا میرزایی، سید حمید طالب زاده و
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی گذر از خودشناسی به خداشناسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی(ره)

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390، صفحه 89-115

سید حمید طالب زاده و علیرضا میرزایی