نویسنده = فرمانیان، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی تحلیل «خلق افعال عباد» در کلام ماتریدیه و دیوبندیه

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-23

مهدی فرمانیان؛ محمد الله نیا سماکوش


2. تمایزات اهل‌ بیت(ع) به عنوان انسان برتر در نظر ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 223-246

مهدی فرمانیان؛ علیرضا میرزایی