نویسنده = ذهبی، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. مرگ و جاودانگی در اندیشه میرداماد

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-24

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی