نویسنده = قجاوند، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جسم انگاری متکلمان درباره نفس (از قرن سوم تا قرن هفتم هجری)

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-146

مهدی قجاوند؛ سید صدرالدین طاهری