نویسنده = امام جمعه زاده، سیدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل واگرایی اعتقادی و اندیشه ای در جهان اسلام در پرتو نقش‌آفرینی جریان تکفیری

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-166

محسن محمدی الموتی؛ سعید وثوقی؛ سیدجواد امام جمعه زاده