دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-255 
5. بررسی و نقد باورهای انسان‌محورانه حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی

صفحه 87-106

محمد محمدرضایی؛ اکرم رحیمی؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ یداله دادجو


6. تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا

صفحه 107-125

محمد رسول آهنگران؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمد رضا ضمیری؛ مهدیه علوی فرد


12. گناه و بخشایش در داستان‌های برادران گریم

صفحه 221-239

زهرا طاهری سرتشنیزی؛ اصغر رضاپوریان؛ امیر حسین همتی