دوره و شماره: دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-236 
8. تبیین حرکت اشتدادی ارادی نفس در فلسفه ملاصدرا

صفحه 147-166

10.22034/ra.2020.85622.2148

محمد جواد نصر آزادانی؛ سید محمد علی دیباجی؛ حبیب الله دانش شهرکی


10. عشق از دیدگاه اخوان‌الصفاء

صفحه 185-203

10.22034/ra.2019.97194.2262

سعید حسن زاده؛ محمد کاظم فرقانی