نویسنده = مهدی جلالوند
حیات حقیقی انسان و راهبرد دین در تحقق آن

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 87-105

10.22034/ra.2022.140159.2585

عبدالله حاجی صادقی؛ مهدی جلالوند


نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 125-143

10.22034/ra.2018.32748

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند


الهام بخشی نظریه فطرت در نقد دیدگاه عامه درباره کتابت حدیث در عهد رسول اکرم (ص)

دوره 14، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 39-56

10.22034/ra.2018.29946

کریم عبدالملکی؛ مهدی جلالوند؛ سلمان قاسم نیا


هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


بررسی مسألة شهود در آثار افلاطون

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 135-144

مهدی جلالوند