نویسنده = مهدی شوشتری
چگونگی ترابط عرفان و سیاست در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرن

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 223-243

10.22034/ra.2022.532021.2672

محمد بهزاد؛ مهدی شوشتری؛ علی سفیدیان


مؤلفه‌های معنایی واژه «فرح» در گفتمان قرآن کریم با تأکید بر روابط هم‌نشینی

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 177-198

10.22034/ra.2021.526190.2634

غلامرضا خوش نیت؛ مصیب صیادی؛ مهدی شوشتری


حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری

دوره 14، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 143-165

10.22034/ra.2017.27739

محسن محمدی الموتی؛ محمود جلالی؛ مهدی شوشتری


مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 205-222

10.22034/ra.2016.21965

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری