کلیدواژه‌ها = تجرد نفس
امکان‌سنجی استکمال برزخی نفس درآرای صدرالدین شیرازی

دوره 17، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 49-68

10.22034/ra.2020.100653.2288

فاطمه رازی زاده؛ محمد محمد رضایی؛ منصور نصیری


مسئله تجرد نفس از دیدگاه سید مرتضی و علامه حلی

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 93-116

10.22034/ra.2019.72996.2038

سید محمدعلی دیباجی؛ سعید پاشائی


برهان معرفت نفس از فارابی تا صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 51-75

10.22034/ra.2016.21957

مجتبی افشارپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی

دوره 12، شماره 33، مرداد 1394، صفحه 29-50

حامده خادم جهرمی؛ محمد سعیدی مهر


تأملی در نظریه تجرد نفس صدرایی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1389، صفحه 29-50

محسن - هادی جوادی - موسوی