کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
رابطه انسـان، نبـی و روح القـدس در باورپذیری عصمت

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 167-197

10.22034/ra.2023.553252.2771

اعظم سادات شبانی؛ محسن قاسم پور؛ حسین حیدری


محبت میان خدا و انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 31، شهریور 1393، صفحه 147-164

مرتضی شجاری؛ شهین نجف زاده


بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم

دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 149-175

حمیدرضا ایمانی فر؛ جمیله فاطمی؛ فاطمه امینی