کلیدواژه‌ها = سعادت
تقسیم نفوس اخروی و سعادت یا شقاوت آنها در فلسفه سهروردی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1389، صفحه 71-103

عین الله خادمی مرتضی حامدی