کلیدواژه‌ها = ایمان
رویکردی نوین در بررسی ماهیت ایمان با نگاه به ساحات وجودی نفس

دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 105-124

مهدی ذاکری؛ سیدمرتضی طباطبایی


انسان و تولد معنوی

دوره 8، شماره 25، شهریور 1390، صفحه 59-97

مجید صادقی حسن آبادی و راضیه عروجی