کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
بررسی مفهوم خودشناسی در دیدگاه امام علی(ع)

دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 25-47

10.22034/ra.2018.32743

محمدعلی مشایخی پور؛ احد فرامرز قراملکی؛ هادی صادقی


مرگ‌آگاهی و معناداری زندگی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 177-198

اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ مریم السادات موسوی


جایگاه مصلحت در سیره و سخن امام علی (ع)

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 145-159

محمدعلی مشایخی پور