کلیدواژه‌ها = اسلام
بررسی تطبیقی مبانی خداشناختیِ دیگردوستی در ادیان ابراهیمی

دوره 20، شماره 49، شهریور 1402، صفحه 217-236

10.22034/ra.2023.563680.2823

علی اکبری چناری؛ محسن شرفایی


مبانی انسـان‌شناختی نظام حقوقی اسـلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 119-146

10.22034/ra.2023.552192.2765

غلامحسین گرامی؛ فاطمه السادات هاشمیان


نقدی بر انسان‌شناسی زن گرا در ادبیات با تأکید بر عاملیت و برابری زن در اسلام

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 239-258

10.22034/ra.2022.526086.2632

رویا حسینی؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری

دوره 14، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 143-165

10.22034/ra.2017.27739

محسن محمدی الموتی؛ محمود جلالی؛ مهدی شوشتری


رابطه خدا با انسان؛ تمثل، تجسد یا تجلی؟

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 5-30

نسرین علم مهرجردی؛ محمدکاظم شاکر


تکریم انسان از منظر اسلام و لیبرالیسم

دوره 8، شماره 25، شهریور 1390، صفحه 111-129

آیت مظفری


هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسلام

دوره 6، شماره 19، شهریور 1388، صفحه 115-137

محسن محمدی الموتی