کلیدواژه‌ها = اختیار
بررسی تأثیر مبانی انسان‌شناسی صدرا در مسئله دعا

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 25-42

10.22034/ra.2019.78714.2092

مروه دولت ابادی؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی؛ لیلا پور اکبر


قضا و قدر و سرنوشت انسان از منظر ابن سینا و فخر رازی

دوره 14، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 215-230

10.22034/ra.2018.29954

سیدعقیل میرفتاحی؛ علی مرادخانی؛ رضا اکبری


نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 49-68

فرشته سقا؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابراهیم شفیعی سروستانی


کاوشی در حقیقت اراده انسان

دوره 10، شماره 30، بهمن 1392، صفحه 49-68

محسن عمیق


بنیاد انسان شناختی اخلاق در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 24، اسفند 1389، صفحه 57-82

محمد فتحعلی خانی